La Coordinadora d’entitats del Guinardó és una entitat que es va constituir l’any 1994 després que diverses entitats del barri van creure que unint esforços el Guinardó seria el gran beneficiat.

Els fins de la Coordinadora són:

Per a conseguir les seves finalitats, la Coordinadora realitza les activitats següents:

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Qualsevol entitat del Guinardó és benvinguda a participar-hi.